Sone 2: Trøan / bolken
Fiskebu Ja ved Trøan
   
Redskap Flue,mark og sluk
   
Fiskekort Døgnkort ,3 stk  ukekort månedskort og sesongkort.
   
Kommentar  

Sone 2: Villabyen - Sør
Fiskebu Ja
   
Redskap Flue,markog sluk
   
Fiskekort Døgnkort 3 stk  ukeskort , månedskortog sesongkort.
   
Kommentar  
   

Sone 2: Villabyen - Nord
Fiskebu Ja
   
Redskap Flue,markog sluk
   
Fiskekort Døgnkort  3 stk, ukeskort ,månedskort og sesongkort.
   
Kommentar Fluesone fra 20.07.mellom kl. 20.00 til kl.04.00