Sandebolken og Sande elv sørside
Fiskebu Ja (Sandebolken)
   
Redskap Flue, mark og sluk
   
Fiskekort Døgnkort 6 stk til sammen på Sande elv, ukeskort, månedskort,og sesongkort.
   
Kommentar  

 

Sande elv nordside
Fiskebu Ja
   
Redskap Flue,, mark og sluk
   
Fiskekort Døgnkort 6 stk til sammen på Sande elv, ukeskort, månedskort,og sesongkort.
   
Kommentar Fluesone fra 20.07.mellom kl. 20.00 til kl.04.00

Prestelva
Fiskebu Ja
   
Redskap Flue, mark og sluk
   
Fiskekort Døgnkort 2 stk, ukeskort, månedskort og sesongkort.
   
Kommentar