Mæhle elv: Kleivhølen
Fiskebu Ja
   
Redskap Flue (spey), mark og sluk
   
Fiskekort Døgnkort 3 stk, ukeskort, månedskort, og sesongkort.
   
Kommentar Fluesone fra 20.07.mellom kl. 20.00 til kl.04.00

Mæhle elv: Blindjo
Fiskebu Ja
   
Redskap Flue (øvre del spey), mark og sluk
   
Fiskekort Døgnkort 3 stk, ukeskort, månedskort og sesongkort.
   
Kommentar

Fluesone nedre del fra 20.07. mellom kl. 20.00 til kl. 04.00

Mæhle elv: Tvisthølen
Fiskebu Ja
   
Redskap Flue, mark og sluk
   
Fiskekort Døgnkort 3 stk, ukeskort, månedskort, og sesongkort
   
Kommentar Fluesone fra 20.07. mellom kl 20.00 til kl. 04.00

 

 

Mæhle elv: Mettiøra nord og sør
Fiskebu Ja (sørsiden)
   
Redskap Kun flue hele sesongen på øvre del. Sluk og mark tillatt på nedre del.
   
Fiskekort Døgnkort: 3 stk på øvre, 4 på nedre, månedskort, og sesongkort.
   
Kommentar Fluesone hele sesongen etter Døgnliste."Nedre" Mettiøra ligger ovenfor Strømmen på nordsiden.