Furu elv: Rønningan nord og sør
Fiskebu Nei
   
Redskap Flue ( sørsiden spey) mark og sluk
   
Fiskekort Døgnkort 3 stk, ukeskort, månedskort og sesongkort.
   
Kommentar  

Furu elv: Litlhølen nord og sør
Fiskebu Ja (nordsiden)
   
Redskap Flue (nordsiden spey), mark og sluk
   
Fiskekort Døgnkort 5 stk, ukeskort, månedskort og sesongkort.
   
Kommentar  

Furu elv: Strømmen nord og sør
Fiskebu Ja (sørsiden)
   
Redskap Flue (spey) mark og sluk
   
Fiskekort Døgnkort 3 stk, ukeskort, månedskort og sesongkort.
   
Kommentar  

  

Furu elv: Kiklingbrekkhølen sørside
Fiskebu Ja
   
Redskap Flue, mark og sluk
   
Fiskekort Døgnkort 4 stk, ukeskort, månedskort, og sesongkort.
   
Kommentar

Fluesone på nedre del hele sesongen. Se skilting ved elva.

 

 

 

Furu elv: Kiklingbrekkhølen nordside
Fiskebu Nei
   
Redskap Flue (spey), mark og sluk
   
Fiskekort Døgnkort 2 stk, ukeskort, månedskort, og sesongkort.
   
Kommentar Fluesone på nedre del hele sesongen. Se skilting ved elva.